christopher-paolini-eragon-self-promotion

Christopher Paolini promoting the self-published edition of Eragon